Huvudmeny:

Imago Security

Sök
< >

Gå till innehållet

Störningsjour

SERVICE



Störningsjour





Alla har rätt till god sömn och trivsel i sina bostäder

Vi bevakar allt från Hyresgästföreningar till Brf där störningsjour är en väg att lösa ett obekvämt problem med sin närmaste granne vilken kan vara störande i någon form

Störning dokumenteras & rapporteras till Styrelse alt ordförande i huset

Detta ger styrelsen möjlighet att vidtaga skriftliga åtgärder till den störande
I en förlängning kan ett mål hamna i hyresrätten där våran personal blir kallad som vittne vid en eventuell tvist

Detta är dock inte vårt mål utan i samförstånd med HG's & Störande lösa Ert
akuta problem - så att alla parter är nöjda med lugn & ro mår Vi bäst

Våra personal vilken arbetar med störningsjour har genomgått nödvändiga utbildningar & övningar på de flesta möjliga situationer vilka kan uppstå

Med konflikthantering går det att lösa de flesta situationerna

Vår störningsjour finns tillgänglig dygnet runt -
24 +

Olovlig camping

Olovlig camping - ett ex. på uppdrag vi utfört






Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn