Huvudmeny:

Imago Security

Sök
< >

Gå till innehållet

Reception

BEVAKNING


Reception


Ibland kan ett företag ha behov av både en Väktare och en Receptionist på samma gång

Fördelen med att anlita en Receptionsväktare är att

  • Väktare bemannar Er reception vilket känns tryggt & säkert med säkerhetsgodkänd personal
  • Väktare kan även utföra så kallade skydds ronder - där brand & intrångsskydd ses över
  • Väktare kan även utföra enklare ADB rutiner efter instruktion från Er


Viktigaste för en Receptionsväktare är att utföra bägge tjänsterna på en och samma gång vilket leder till en effektiv organisation hos Er
Vad vi kan erbjuda är Receptionstväktare vilka har en lång erfarenhet av att arbeta i reception

Receptionsväktare är utplockade med kriterie inom stresstålighet samt en extra stor dos av service

De har alla genomgått kurser i att vara service personer vilka är utbildade via BYA - Väktarskolan


Välkommen !

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn