Huvudmeny:

Imago Security

Sök
< >

Gå till innehållet

Larm former

SERVICE > Larm Service
Larm former


Det finns flera olika former utav larm, de vanligaste formerna är

Brandlarm


Hotell, Skolor, Centrum & allmänna ytor kan ha ett krav på ett automatlarm kopplat till 112 direkt

Automat larm med särskilda branddetektorer alt
brand-/vattenceller

Brandindikering som kompliment till inbrottslarmet


Skalskydd


Larmar själva skalet av lokalen


Magnet kontakter alt fysiska glaskross sensorer eller via ljud


Passagekontroll


Registrerar passager in/ut ur en lokal


Separata kort / tagg läsare - onödiga nycklar besparas - lätt att spärra obehörig passage


Volymskydd


Skyddar speciella rum


Med IR- & Linjedetektorer

Punktskydd


Skyddar speciella delar av rummet
tex vid en utställning mässhall eller ett separat kassaskåp

Med IR- & Linjedetektorer


Trygghetslarm


Inom hemtjänst, buss eller andra utsatta riskgrupper

Kan vara integrerat i en mobilenhet gps positionering

Överfallslarm


Inom detaljhandet, guldsmed eller annan kontanthantering

Det går ej att återkalla Väktare alt Polis av säkerhetsskäl


Bråklarm


Som överfallslarmet


Men med skillnaden att det går att återkalla vid falsklarm


Teleprotect


Övervakad telelinje via kopparnätet alt ansluten IP adress


Uppkoppling till LC med autokontroll av att telelinjen OK


GSM-Protect


GSM anslutet larm


Separat GSM uppringare till LC


Driftlarm


Övervaka olika delar av produktionen vid exempelvis kyl- & frysanläggningar alt serverrum kan få förändrade temperaturer


Temperatur- / Tryckvakter

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn