Huvudmeny:

Imago Security

Sök
< >

Gå till innehållet

Larm

BEVAKNING
Larmåtgärder


Våra väktare utlarmas av Larmcentral, Polisen, Kunden eller allmänheten vilka kan ha sett inbrott ske

Vi åker ut för att säkra lokaler och egendom - väktare utför

Yttre tillsyn av lokal & där med säkra lokalen - ingriper på bar gärning & flyende fot
Genomsök av lokal med handhavande av utlämnade nycklar & instruktioner
Tillkallar Polis - konstaterat inbrott & överfallslarm assisterar med nycklar
Handhavande & funktionskontroll av automatlarm - vid behov
Utför akuta skyddsåtgärder & säkrar upp lokalen med ett fysiskt skydd tex täckglas reglar mm

Vår styrka ligger i att Vi har med oss akutskyddsmatriel i våra bevakningsfordon Kunder slipper extra omkostnader från glasjour
Skulle det behövas extra driftjourer kan Vi ombesörja detta vi SOS Alarm AB -
24 +


Larmcentraler & InstallatörspartnerOmsorg av val av larmcentral är av betydelse då värden av stora belopp kan vara upplarmade med automatlarm då är det av största vikt att installatör & larmcentral är kvalificerade enligt RUS - försäkringsförbundetskrav

Vi har lagt ner stor möda & omsorg på val av partners där vi tittat på ovan samt att de är återförsäkrade i försäkringsbolag

Därför har vi valt SOS Alarm AB som partner sedan 1998

Larmförmedling
Telefonpassning
Kameraövervakning
Larmåtgärder

F r om 2014-05-08 är Vi även partner med Svensk Larmcentral i Nacka vilka tillhanda håller likvärdiga tjänster
Partners

Kundtjänst 08-454 37 10
Larmbord 08-454 20 00
Kundtjänst 08-601 40 14
Larmbord 08-601 40 00


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn