Huvudmeny:

Imago Security

Sök
< >

Gå till innehållet

Brand

BEVAKNING
Brandbevakning


Ett bra brand skydd är en mycket viktig del i ett företags säkerhetsskydd
Vid närmare eftertanke inser man mycket snart att en fullt utvecklad brand kan påverka

Att medarbetare skadas eller dödas
Stopp i produktion
Bad-will hos kunder & leverantörer pga bristande brandskydd
Förlorade marknads andelar
Dryga kostnader vid återställande av lokal & verksamhet
Ekonomisk kris - företaget kan slås ut från marknaden

Insikt om att en investering i brandskyddet är försumbar i förhållande till en fullt utvecklad brand
Trots investeringar i brandskydd uppkommer bränder där kan vi hjälpa Er med bevakning av brandplats
Vår tjänst finns tillgänglig dygnet runt -
24 +

- * -


Våra väktare är utbildade inom

Riskanalyser av Ert brandskydd - grunder i en brands uppkommst förebyggande åtgärder
Rädda genom bla akut första hjälpen - med Hjärt Lung Räddning + Defibrileringsutrustning
Larma via 112 & underlätta deras insatser
Hantera brandsläckare - slang - filt samt brand i kläder med kunskap om släckmedel & verkan
Utrymning med agerande för att säker & skyndsamt ta sig ut
Kontakt med Polis - Brandkår - Restvärdesledare

Vi måste också påminna om att se över försäkringskyddet - även om försäkring finns kan villkor och matrielt värde förändras över tid

Lås och bom i all ära tänk på att det måste kunna gå att ta sig ut vid en utvecklad brand

Fram för allt handlar Väktaren's roll hos Er i 1:a hand att förebygga att en brand uppstår vi kan där rekommendera vår tjänst ronderandetillsyn

Varmt välkommen!


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn